Υπερηχογραφικός έλεγχος της εμβρυϊκής καρδιάς

 

Σκοπός της εξέτασης:

Η εξέταση γίνεται για να ανιχνευθούν πιθανές συγγενείς καρδιοπάθειες (Η λέξη συγγενής σημαίνει εκ γενετής. Δηλαδή το παιδί γεννιέται με μία πάθηση, μία ανωμαλία στην καρδιά). Η συγγενής καρδιοπάθεια δημιουργείται, όταν η καρδιά ή τα αγγεία του αίματος κοντά στην καρδιά δεν αναπτύσσονται φυσιολογικά κατά την εμβρυϊκή ζωή.

 

Ο χρόνος της εξέτασης:

Γίνεται συνήθως ανάμεσα στη 18η και στην 23η εβδομάδα της κύησης, κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος του Β΄ επιπέδου, στο οποίο γίνεται λεπτομερής έλεγχος όλης της εμβρυϊκής ανατομίας για τον εντοπισμό τυχόν ανωμαλιών. Σε περιπτώσεις όπου ανιχνεύεται εμβρυϊκή ανωμαλία στο Α΄ τρίμηνο, ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη 16η εβδομάδα. Ωστόσο, δεν μπορούν να διαγνωστούν προγεννητικά όλες οι συγγενείς ανωμαλίες. Ανιχνεύονται σε ποσοστό 85%. Στη σωστή διάγνωση παίζει ρόλο η εμπειρία, η εξειδίκευση του γιατρού, η ποιότητα του τεχνικού εξοπλισμού και η ηλικία της μητέρας κατά την κύηση.

 

Ενδείξεις:

Μεγαλύτερο κίνδυνο για να αποκτήσουν παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια έχουν οι γυναίκες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή παίρνουν συγκεκριμένα φάρμακα (π.χ. αντιεπιληπτικά), έχουν προηγούμενο παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια ή έχουν οι ίδιες συγγενή καρδιοπάθεια.

 

Αντιμετώπιση

Σε περίπτωση ανίχνευσης καρδιακής ανωμαλίας γίνεται λεπτομερής ενημέρωση των γονέων. Επειδή κάποιες καρδιοπάθειες σχετίζονται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, συστήνεται να γίνει αμνιοπαρακέντηση. Στη συνέχεια η έγκυος παραπέμπεται να εξεταστεί από εμβρυο-καρδιολόγο, ο οποίος θα ενημερώσει για τις δυνατότητες της αντιμετώπισης της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο γεννιούνται περίπου 800-1.000 παιδιά με συγγγενή καρδιοπάθεια. Τα περισσότερα από αυτά μπορούν να βοηθηθούν με εγχείριση, ακόμα και αν έχουν σοβαρή καρδιοπάθεια.