Υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου

 

Το υπερηχογράφημα αυτό πραγματοποιείται στις 20 - 24 εβδομάδες κύησης. Περιλαμβάνει μια σειρά μετρήσεων για τον έλεγχο της ανάπτυξης, τον έλεγχο του πλακούντα, την εκτίμηση του αμνιακού υγρού και τον αναλυτικό έλεγχο των οργάνων του εμβρύου για συγγενείς ανωμαλίες.

Ελέγχονται το κρανίο, ο εγκέφαλος, το πρόσωπο, η σπονδυλική στήλη, ο αυχένας, ο θώρακας, η καρδιά, το κοιλιακό τοίχωμα, το ουροποιητικό σύστημα, ο σκελετός και τα άκρα του εμβρύου.

Με το αναλυτικό αυτό υπερηχογράφημα μπορεί να βρεθεί το 70% των σοβαρών ανωμαλιών και το 45% των ελαφρών συγγενών ανωμαλιών. Κάποιες ανωμαλίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κύησης ή εμφανίζονται αργά στην κύηση ή και μετά τον τοκετό. Δυστυχώς, κανένα υπερηχογράφημα, όσο αναλυτικό και πλήρες να είναι, δεν μπορεί να αποκλείσει το σύνολο των ανωμαλιών ούτε να εγγυηθεί τη γέννηση φυσιολογικού παιδιού.

Το έμβρυο ελέγχεται, επίσης, για δείκτες χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Περίπου τα μισά έμβρυα με σύνδρομο Down έχουν κάποιο δείκτη. Η παρουσία δείκτη από την άλλη δεν σημαίνει ότι το έμβρυο έχει πρόβλημα, γιατί τις περισσότερες φορές είναι φυσιολογικό. Η βασική μέθοδος ελέγχου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι στο 1ο τρίμηνο, και οι δείκτες του δευτέρου τριμήνου συνυπολογίζονται με τον κίνδυνο του 1ου τριμήνου.

Με έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler ελέγχεται η ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες. Μπορεί επίσης να μετρηθεί το μήκος του τραχήλου, με διακολπικό υπερηχογράφημα. Εάν ο τράχηλος έχει μικρό μήκος, αυξάνονται οι πιθανότητες για πρόωρο τοκετό. Σε αυτή την περίπτωση και σε συνεννόηση με το μαιευτήρα της μητέρας προτείνεται η κατάλληλη θεραπεία.